Földnapi, madarak, fák napi témahét

Információk
Letölthető tartalom:
Leírás

Pedagógiai cél:
Amit ismerünk, azt tudjuk szeretni!
A gyerekeket csoportosan játékos formában próbáljuk érzékenyíteni a szűk és tágabb környezetük védelmére. Fő cél a megfelelő környezeti attitűd kialakítása, vagyis a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem elegendőek önmagukban a kognitív követelmények. A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a környezetbarát szokásrend kialakítása is kívánatos. Az egyéni magatartás és szokások változása érdekében el kell fogadni a fenntartható élet etikáját. Az érzelmi ráhatás és a szokásformálás szinte fontosabb, mint az ismeretek megszerzése. Legtöbb szokásunk alapja a korai életkorhoz kapcsolódik, mélyen begyökerezve tudatalattinkba, irányítva későbbi cselekvéseinket, döntéseinket. A általános iskolás kor meghatározó a környezettudatos magatartás, az ökológiai szemlélet formálása szempontjából.

Téma: Madarak, fák, környezetünkben élő állatok, fenntarthatóság

Anyagok, eszközök: fényképek, (puzzle), kartonok, filctoll, rajzlap, tanösvény, a játékokhoz a megfelelő eszközök

Előkészítés:
A kiállítás plakátjainak elkészítése a gyerekek (6 önkéntes) segítségével a fenntarthatóság témakörében, ehhez adatgyűjtés, fényképek gyűjtése a témahét előtt két héttel.
Főleg a különböző évek 1. madarairól, 2. fáiról, 3. emlőseiről, 4. halairól, 5. hüllőiről, 6. rovarairól, 7. vadvirágairól, 8. gombáiról kétnaponta frissülő anyag a faliújságon.
Összesen 15 különböző anyag elkészítésében (egy két fénykép, rövid ismertető), mind a 8 témakörben 2 témakörönként egy osztály a felelős.
Az iskolacsengő egy hónapon keresztül az aktuális bemutatott madár hangján szólal meg. Az iskolarádió a tízórai szünetekben tart egy kis ismertetőt az aktuális madárról. Egy képernyőn szünetekben megtekinthető egy-egy „végtelenített” kisfilm az adott madárról, stb. az adott lehetőségeknek megfelelően.