Földnapi, madarak, fák napi témahét

Pedagógiai cél:
Amit ismerünk, azt tudjuk szeretni!
A gyerekeket csoportosan játékos formában próbáljuk érzékenyíteni a szűk és tágabb környezetük védelmére. Fő cél a megfelelő környezeti attitűd kialakítása, vagyis a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem elegendőek önmagukban a kognitív követelmények.

Tovább

Földnapi, madarak, fák napi „vetélkedő”

Pedagógiai cél:
A gyerekeket csoportosan játékos formában próbáljuk érzékenyíteni a szűk és tágabb környezetük védelmére. Fő cél a megfelelő környezeti attitűd kialakítása, vagyis a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem elegendőek önmagukban a kognitív követelmények. A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a környezetbarát szokásrend kialakítása is kívánatos.

Tovább

A könyv napja

Pedagógiai cél: A könyv szeretete – Olvasóvá nevelés

Téma: A könyvek világa

Anyagok, eszközök: papír, íróeszköz, feladatlapok (totó)

Előkészítés: időpont egyeztetése az iskola könyvtárosával és a könyvkötővel. Totó összeállít(at)ása a könyvkötővel.
Irodalom tanárral megbeszélés. Eszközök beszerzése.

Tovább

Hajózzunk Rumini nyomában!

Téma: Betekintés a tengerészek életébe Berg Judit: Rumini című könyve segítségével. Dráma, élmény, kaland és kézművesség
Cél: Rumini útját követve részesülünk a kalandjaiban, majd utolsó nap „személyesen” is találkozunk vele
Pedagógiai cél: Olvasóvá nevelés, természettudományi ismeretek szerzése, testedzés, kreativitás, ön-, és társismeret fejlesztése

Anyagok, eszközök: különböző minőségű és színű papírok,

Tovább

A mi tölgyfánk

Pedagógiai cél: közösségfejlesztés, együttműködés, problémamegoldás, feszültségoldás, kreativitás
ismeretterjesztés, olvasás gyakorlása,

Téma: Meseszövés a tölgy körül (Az éves keretmesénk az erdőben játszódik, középpontjában a mesebeli tölgyfákkal, s azok lakóival)

Anyagok, eszközök: Arborétum térképe a megjelölt útvonallal
számkártyák a csoportalakításhoz
csomagolópapír
tölgyfalevelek kartonból
mondatkártyák, boríték
apró tárgyak ( természetben megtalálhatók,

Tovább

Karácsonyi témahét

Pedagógiai cél:
A karácsonyi hangulat megteremtése. A népi hagyományok, az ünnepre való felkészülés módjának megismertetése. A letisztulás, a béke és befelé fordulás lehetőségének megteremtése. A tapasztalás, tevékenykedtetés, a kétkezi munka okozta sikerélmény elérése. Kreativitás fejlesztése. A gyermeki alkotómunka elismerésével önbizalom fejlesztése.

Fejlesztendő területek:
Személyes kompetencia:
Élményszükséglet, finommotorikai készség, igényesség,

Tovább

CHRISTMAS TEA PARTY – Karácsonyváró teadélután

Pedagógiai cél: Együttműködéssel, közös gondolkodással feladatok megoldása. Beszédkészség, kiejtés fejlesztése. Kézügyesség fejlesztése.

Téma: A karácsony témájával kapcsolatos angol nyelvi szókincs előhívása és kibővítése.
Ismerkedés az angolszász karácsonyi szimbólumokkal.

Anyagok, eszközök: projektor, postaláda kartondobozból, feladatlapok, nyomdák, színes ceruzák, festék, ecsetek, mini agyagcserepek, pompom, műanyag szemek, zseníliadrót, olló, vízforraló, kanna, poharak,

Tovább

Séta a kecskeméti gyümölcs- és zöldségpiacon

Pedagógiai cél: ismerje az őszi gyümölcsöket, terméseket, az őstermelői termékek eladásának színhelyét és saját környezetének mezőgazdaságára jellemző termékeket, ezek felhasználhatóságát, pozitív tulajdonságait, termesztésének körülményeit
Téma: Séta a városi piacon

Anyagok, eszközök: zsebpénz, kosár, színes képek gyümölcsökről, zöldségektől, piacokról, ragasztó, olló, kartonlap

Tovább

Szent Imre herceg megismertetése az első osztályosokkal

Pedagógiai cél
Az iskolánkba kerülő első osztályosok megismerjék iskolánk névadóját. Példaképállítás. Híres nagyjaink tisztelete. Emberi értékek megfogalmazása, tudatosítása, átélése. Vallásos élet jellemzői, célja.
Téma
Szent Imre herceg személyének, életének megismerése.

Tovább

ÚJRA EGYÜTT!- „HÍDÉPÍTÉS” A VAKÁCIÓ ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTT

Pedagógiai cél: A nyáron történt események, tapasztalatok megosztása. Egymásra figyelés, közös szabályok felállítása. Érzékenyítés az előttünk álló tanév közösségi feladataira. A változások megfigyelése. (feladatok, évszakok és jellemzőik)
Téma: A nyár őszbe hajlik. A nyári szünidő és iskolai szabályok összevetése. A nyári élmények feldolgozása.

Eszközök: papír, rajzkészlet, internet, tábla, termések, buszjegy
Előkészületek: A szülők értesítése az első nap eszközeiről,

Tovább