A GAMEKAPOCS módszertani portál az informális és nem formális tanuláshoz kapcsolódó jó gyakorlatok összegyűjtése, bővítése és megosztása érdekében jött létre azzal a céllal, hogy a pedagógusok, ifjúsággal foglalkozó szakemberek és önkéntesek munkáját – egy ötletetekben, inspirációkban gazdag, biztos pontot létrehozva – megkönnyítsük.

Oldalunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában” című projektjének keretében jött létre. Kiinduló és reményeink szerint folyamatosan növekvő tartalmát is a projektben végzett szakmai munka alapozta meg.

A GAMEKAPOCS módszertani portál a több mint húsz esztendeje működő Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola közreműködésével jött létre, mint a Főegyházmegye által a projektbe bevont és megvalósító intézmény. Az honlap szakmai tartalma három, főbb kategória szerint gyűjti össze az informális és nem formális neveléshez kapcsolódó módszertani anyagokat.

A játéktárban olyan gyakorlatok kerültek összegyűjtésre, amelyek megfelelő pedagógiai előkészítés és feldolgozás mellett nagyban hozzájárulnak a

gyermekek fejlesztéséhez. A projekttervezési adatlapok tanórai egységeken átívelő tartalmak, amelyek a szakmai leíráson túl tartalmazzák, hogy a tanulók aktív szerepvállalásával létrejövő programok milyen céllal, időigénnyel, szükségletekkel rendelkeznek, illetve milyen, a tanév rendjéhez kapcsolódó eseményekkel (pl.: témahéttel) kapcsolhatók össze. A foglalkozástervek ezt a két elemet kiegészítve, konkrét foglalkozások részletes leírásával támogatják a pedagógiai munkát.

A bemutatott főbb kategóriákhoz tartozó elemeket a legfontosabb ismérveik, mérhető tulajdonságaik (pl.: időigény) szerint rendszereztük, katalogizáltuk. Ennek segítségével oldalunkon minden feltöltött jó gyakorlat gyorsan és pontosan kereshetővé vált. A keresés mellett nagy gondot fordítottunk a felhasználóbarát feltöltési felület kialakítására – amelynek segítségével az oldal tartalma folyamatosan bővülhet, gazdagodhat.

Hasznos időtöltést kívánunk minden kedves látogatónknak!