Az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában” című projekt lehetőséget teremtett egy olyan összetett program megvalósítására, amely a módszertani fejlesztés mellett biztosította pedagógusaink szakmai tudásának gyarapítását, fejlesztését, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtését és az intézmény informális közösségi tereinek kialakítását.

A projekt keretet biztosított a Nemzeti Alaptantervhez és a bevont Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak kifejlesztéséhez, összegyűjtéséhez és lebonyolításához.

A projekt kiemelten kezelte a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztését támogatását, illetve ösztönözte az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

Fontosabb adatok a projektről:

  • Kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
  • Projekt megnevezése: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában
  • Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00052
  • Megítélt összeg: 73 430 105 Ft
  • Támogatás aránya: 100%
  • Forrás: ESZA